zweeds

Spanjaard
verglazen
telwoord
op het
ogenblik
afsluit-
middel
tijdsplan-
ning
contra
deel v.e.
ballerina-
kostuum
voorzetsel
verte-
genwoor-
diger
anti
gewoonte
maal-
werktuig
ten uwent
(afk.)
uit elkaar
schenk-
gerei
predikant
in ruste
kerkvorst
verkort
woord
signaal
mok
wilde-
beest
over
mep
alpen-
weide
vragend
vnw.
takje
adellijke
jonkvrouw
pijnlijk
gevolg
steen
voor-
voegsel
insmeren
slordig
metsel-
specie