kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1 tekort 5 stemming 9 jofel 10 via de mond 11 elasticiteit 13 aardrijk 14 groente 16 onderwijskracht 18 upper ten 20 uitroep van pijn 21 lidwoord 22 reisbenodigdheid 23 staatsiekleding 26 teken 27 plaats op Java 29 victorie 30 alcoholische drank uit rijst 31 deel van een korenhalm 33 voegwoord 34 limonade 36 bekwaamheid 37 zelfzucht 40 verlosser 42 capaciteit 44 honderd vierkante meter 45 sterke warmte 46 oog gevormd van touw 47 bijnaam 48 deel van een tennisracket
1 afgemat 2 vertrek 3 iemand die in hetzelfde bedrijf werkt 4 rangschikking 5 rijstveld 6 planten en bloemen 7 delfstof 8 hertje 9 twitterbericht 12 prakje 15 gewrichtsaandoening 17 schoeisel 19 wollen stof 21 snoer 24 hakwerktuig 25 vaartuig van Noach 27 jongeren 28 leervak op school 29 gestreept hoefdier 31 land in Afrika 32 al 35 drukte om niets 37 adellijk 38 deel van het oog 39 onder voorwaarde dat 41 tijdrekening 43 deel van een etmaal