filippine

1
1
13
11
2
8
4
7
6
3
8
3
2
6
8
4
9
5
6
2
13
9
5
1
8
8
5
6
1
7
10
8
7
12
11
6
6
8
8
6
9
3
12
7
9
13
3
1
6
8
10
2
11
12
2
6
4
5
4
5
12
6
11
13
3
10
1
10
2
1 handgeklap
2 toelichten
3 ophalen
4 schoeisel
5 munt
6 ontsluiten
7 bijeengaren
8 tijdelijke slaapplaats
9 inrichting met streng regime
10 haringachtige vis
11 krenking
12 inwoner van Zeeland
13 gezelschapsspel