doorloper - Brabants Dagblad

doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 grote zak ; werelddeel ; bouwstijl 2 flesvormig buisje ; verandering 3 afneembare snelbinder ; Chinees gerecht ; gestreept dier 4 helleveeg ; vrouwelijk roofdier ; Verenigde Staten van Amerika (afk.) 5 boze geest ; bericht ; lunchgerecht 6 hogere bieding ; plaats in Limburg ; boeket 7 sport ; geestdrift ; land 8 groots ; kloostermoeder ; bladgroente 9 tafelgast ; opschudding ; sterk stijgend 10 klos ; ofschoon 11 foefje ; gelijkmatig ; bewaarplaats 12 gelofte ; Britse havenstad ; hechtmiddel 13 noppes ; claim ; computerterm
1 Spanjaard ; bovenste uiteinde ; windrichting 2 ternauwernood ; buit ; groente 3 vrouwelijk zoogdier ; dun rond wafeltje ; kapitein 4 Romeinse godin ; verticaal 5 verzamelboek ; balie ; wapenkreet 6 bestratingsmateriaal ; deel van een haard ; Amerikaanse goudmunt 7 voortdurend ; lijst ; sprookjesfiguur 8 Arabische vorst ; zwemvogel ; op dit ogenblik 9 eigendom ; Egyptische godin ; brandstof 10 Duitse domstad ; beroven 11 figuurraadsel ; loog ; SI-eenheid 12 grondsoort ; zuilengang ; versje 13 raafachtige vogel ; behuizing van dieren ; theorie