doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 kleinigheid ; vluchtige stof ; toverij 2 transportmiddel ; kwelling 3 rivier in Frankrijk ; doelpunt ; soort walvis 4 voerbak ; rivier in Utrecht ; sierheester 5 almaar ; wasgelegenheid ; kwestie 6 loog ; zorgen ; vreemde munt 7 binnen (Lat.) ; boom ; fijngevoelig 8 bestratingsmateriaal ; sportterm ; beperkt van ruimte 9 flesvormig buisje ; uitroep van smart ; reptiel 10 snavel ; halt! ; onwetend iemand 11 tafelgast ; mondeling ; koningin-regentes 12 vol scheuren ; snerpen 13 Scandinavische munt ; vereerd symbool ; herkauwer
1 skelter ; Spaans eiland ; wrede keizer 2 rivier in Duitsland ; spanningsmeter 3 deel van een molecule ; schrede ; schaapachtig 4 deel van de mond ; hulde ; tocht per ov 5 vettig vuil ; koning van de Israëlieten ; deel van Afrika 6 loon ; baken ; etenswaar 7 geur ; godsdienstig gebruik ; vleesgerecht 8 deel van een boom ; beddengoed ; berooid 9 flauw en grappig tegelijk ; steunkabel ; smeerstof 10 overal ; adellijke ; fijngemalen graan 11 Ronde van Italië ; open ruimte in een gebouw ; leesteken 12 deel van een fuik ; zich verzamelen 13 effen ; derhalve ; boord