doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 vleessoort ; kindergroet ; constructiedeel van een bouwwerk 2 sukkel ; atletiekwedstrijd 3 Griekse kaassoort ; Europese rivier ; sjaal 4 rang bij de padvinders ; licht breekbaar ; tongbeweging 5 jeugdpuistjes ; schuimrubber ; geen enkele uitzondering 6 verscheidenheid ; vervelend mens 7 loopvogel ; regelmatige beweging ; werelddeel 8 scherpe kant van een mes ; neusvocht ; gescheiden 9 tragedie ; dans van de Maori ; halmen van gedorst koren 10 familielid ; lovertje 11 Griekse letter ; bloedzuigend insect ; voorstelling in de slaap 12 Indonesisch gerecht ; kweker ; bericht 13 vleinaam ; koorzang ; Grieks marktplein
1 rustbank ; vogel ; drevel 2 schadelijk diertje ; filmer 3 voortkweken ; taaie lekkernij ; vreemde munt 4 uitroep van verrassing ; vergoeding voor rechten ; toverkunst 5 oorsprong ; achteraf ; slag 6 spoedig ; boekformaat ; graangewas 7 gravin van Holland ; deel van een bijenkorf ; leest 8 zuurdeeg ; tooi ; harde klap 9 indien ; draagbalk ; binnenkort 10 hotelboot ; dikdoenerig 11 zoon van Zeus ; schaakterm ; kansspel 12 plant ; opschik ; reis 13 knauw ; snelschrift ; koningin-regentes