cryptogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Vervoermiddel van een bajesgast. (7) 5 Mark(t)partij. (3) 7 Uit minachting een diepe reverence makend. (11) 8 Akelige meisjes zitten er ook niet graag in! (6) 10 Aangenomen koppel. (4) 13 Voedsel om te vermenigvuldigen. (4) 15 Dubbele uitnodiging ter geruststelling. (6) 19 Dieren verwant aan jachtpaarden. (11) 20 (Weer een soort) pestkop. (3) 21 Die karakters met de ogen blijven volgen. (7)
1 De botten die vluchtelingen nemen. (5) 2 Gastarbeiders. (5) 3 Vandaar dat een auto niet stilstaat! (6) 4 Zuiver wordt een orgaan weergegeven. (4) 5 Hierbij is er (net) genoeg. (5) 6 Vrucht van een Engelse vader en zijn maat. (5) 9 Bijbelse vrouw die kortom niet alleen is. (3) 11 Ik zie niets achter een landbouwwerktuig. (3) 12 Opening van een ruzie. (6) 13 Vreemde manier derhalve van het onderwijs. (5) 14 Deel van een uurwerk aan boord. (5) 16 Dronken huisdier. (5) 17 Aansporen van een paard. (5) 18 Het liedje van een verdragsorganisatie. (4)