kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
12
42
13
31
3
38
19
32
1 onduidelijk 6 kookgerei 10 eerste kwartier 11 Nederlandse humanist 12 bolgewas 13 snelheid 15 beginpunt 17 een zekere 18 sporthemd 21 uitroep 22 uiting van aarzeling 24 grootmoeder 25 voegwoord 26 gering van kracht 28 Frans modehuis 30 deugniet 31 hoofdstad van Kroatië 32 meevaller 34 half- 36 Koninklijke Marine 37 zenuwtrekje 39 dichtbij 41 welke persoon 43 Japans gerecht 45 maatschappelijk onaangepast persoon 47 serieusheid 49 kruiderij 51 kippenproduct 52 bekwaam maken 53 Oude Testament 54 kerkgezang 55 nauwe doorgang
1 op de hoogte zijn 2 plaats in Duitsland 3 boom 4 bepaalde hoeveelheid 5 noordpoolbewoner 6 landstrook langs de zee 7 Europeaan 8 Europese munteenheid 9 inhoudsmaat 14 helpen 16 ongebruikelijk 19 stop! 20 rondhout 23 vrouwenverblijf 25 vertrouwd 26 gek 27 graanafval 28 halsdoek 29 koordans 33 schoonmaakgerei 35 gesel 37 ten uwent (afk.) 38 Zwitserland (op auto's) 40 strafbetaling 42 bloem 43 spraakorgaan 44 inval 46 einde 48 zangnoot 50 zijrivier van de Donau